Contributie maart

In het begin van dit jaar is besloten de contributie van januari niet te incasseren. Er werd toen genoemd dat we nog een besluit zouden nemen over de contributie van maart.
We hebben besloten de contributie van maart wel te incasseren en melden het hier zodat iedereen er rekening mee kan houden en er geen misverstanden ontstaan.