Voortgang samenwerking OWK en Rodenburg

Na ons laatste bericht in februari jl., waarin we aangaven dat de samenwerkingsplannen met OWK en Sparta uiteen waren gevallen, zijn we met OWK verder in gesprek gegaan.
Dit waren meteen goede gesprekken en we kwamen tot de conclusie dat we het onderzoek naar een uitbreiding van de samenwerking met OWK konden voortzetten.
Op weg naar een volledige samenwerking tussen OWK en Rodenburg zijn we intussen een stapje verder gekomen. Aan de hand van een bestaand projectplan hebben we ons gebogen over belangrijke vraagstukken: “wie willen we zijn”,  “wat willen we uitstralen”,  “hoe moet de organisatiestructuur eruit gaan zien”, “hoe verdelen we de speellocaties”, “hoe betrekken we onze leden en sponsoren”?
Allemaal vragen waar we het met elkaar over hebben en waarvan we de antwoorden momenteel stapsgewijs verwerken in het projectplan.
Wij gaan ervan uit dat we dit plan eind oktober met jullie, onze leden, ouders van leden en belangstellenden kunnen delen d.m.v. een presentatie. Wij zullen het plan toelichten en staan dan natuurlijk graag open voor feedback van jullie kant zodat we met elkaar de puntjes op de “i” kunnen zetten. Vanuit de werkgroep zien wij het plan in ieder geval met vertrouwen tegemoet.

Namens OWK en Rodenburg,
Annelies, Niels, Joeri, Renate, Anke en Mirjam