Historie

KC Rodenburg is opgericht op 4 juli 1969 door de fusie van twee korfbalverenigingen, te weten U.D.I. uit Tolbert en U.N.A. uit Leek.

UDI (Uitspanning Door Inspanning) is opgericht in 1910 en UNA (Uitspanning Na Arbeid) in 1918.

In de beginjaren waren er nog geen competitiewedstrijden, de organisatie daarvan startte pas in 1920 toen de WGKB (Westgroninger Korbalbond) werd opgericht. Vóór 1920 werd er wel gekorfbald, maar voornamelijk tijdens de volksfeesten die in verschillende dorpen werden georganiseerd in overleg met de plaatselijke kroegbazen die hier financieel belang bij hadden.

In Tolbert werden de wedstrijden gehouden op het terrein van G.Cazemier, eigenaar van“de Postwagen”.  Vanaf de oprichting in 1918 organiseerde UNA zijn jaarlijkse toernooi op Pinksterzondag. Hieraan deden de beste clubs van het noorden mee (Wordt Kwiek, VKC, Hermes) en werd er gestreden om de VVV wisselbeker.

Vanaf 1920 werd er in competieverband gespeeld door zowel UDI als UNA, waarbij beide club meestal in de hoogste noordelijke klasse speelden. Daarnaast werden er regelmatig spelers en speelsters geselecteerd voor vertegenwoordigende teams.

De wedstrijden van UDI werden gespeeld op het terrein achter“de Postwagen”, op de plek waar nu de parkeerplaats is van de manege. UNA speelde op een terrein aan de van Panhuyslaan, daar waar nu het Vredewoldplantsoen is en kreeg in 1951 toestemming om zijn wedstrijden op het landgoed Nienoord te spelen,

In 1967 werden de velden op het Rodenburg-complex aangelegd en verkasten beide korbalclubs naar de locatie waar nu nog steeds gespeeld wordt. Hierbij werd oorspronkelijk gebruik gemaakt van de kleedkamers in de boerderij.

Door het initiatief van de beide voorzitters (Steven de Vries van UDI en Rense Tellinga van UNA) is in 1969 de fusie tot stand gekomen en werden de beide verenigingen samengevoegd tot één club, kc Rodenburg.

Natuurlijk heeft dat in het begin geleid tot het verlies van enkele leden, maar na een aantal jaren was kc Rodenburg uitgegroeid tot een grote gezonde korfbalclub met een hele grote jeugdafdeling, in 1984 met zelfs 9 pupillenploegen. Rodenburg had toen meer dan 300 leden en behoorde toen tot de 25 grootste verenigingen van Nederland. Echter het gebrek aan goed kader was er mede de oorzaak van dat het ledental terugliep. De laatste tien jaar is het ledenaantal redelijk stabiel, en telt onze vereniging rond de 150 leden.

In de beginjaren van zijn bestaan speelde Rodenburg jarenlang in de 3e klasse van het KNKV. Het was lastig om daaruit te promoveren en vaak lukte dat net niet. Echter in 1979 werd promotie naar de 2e klasse bewerkstelligd en het jaar erna zelfs meteen naar de 1e klasse. Vanaf dat moment heeft het vlaggenschip van de club jarenlang op hoog niveau gespeeld in de 1e klasse, de overgangsklasse en zelfs de hoofdklasse. De laatste jaren speelt Rodenburg zowel op het veld als in de zaal in de 2e klasse.

Onze vereniging heeft door een grote betrokkenheid van de leden en de ouders van jeugdleden veel gerealiseerd op het gebied van de accommodatie:

In 1985 werd met eigen mensen het huidige clubgebouw“de Rodenburgt”gebouwd. Een accommodatie om trots op te zijn. Nog steeds werd toen gebruik gemaakt van de kleedkamers in de boerderij en bleef natuurlijk de wens bestaan om ook daar een betere oplossing voor te realiseren. Dat lukte in 1994. Al weer met eigen mensen werden nieuwe kleedkamers gebouwd met een massageruimte en een grote zolder.

Inmiddels waren er ook 6 grote lichtmasten geplaatst, waarbij het mogelijk werd om‘s avonds te trainen en zelfs wedstrijden te spelen. Toen er bij verschillende verenigingen kunstgras werd aangelegd kon Rodenburg natuurlijk niet achterblijven en werd in 2003 het huidige complex voltooid met een prachtig kunstgrasveld in de clubkleuren blauw en wit. Tegelijk werd het oude materialenhokje (nog steeds in verval aanwezig net buiten ons complex) vervangen door twee grote containers om het materiaal en materieel te kunnen opbergen.